رنگ توانست به فرار زندانیها کمک کند!!

در یکی از سالهای 2002 در شهر تگزاس آمریکا گروهی از زندانیان در شب با استفاده از رنگهایی که برای رنگ زدن دیوار زندان بوده است به سمت نگهبانان حمله ور می شوند و با استفاده از رنگها آنها را بیهوش می کنند و پا به فرار می گذارند. برای اطلاعات بیشتر در این باره به سایت آراد برندیگ مراجعه نمایید.

با خرید رنگ روغن مدرن می توان آثار هنری بسیار جذابی را خلق نمود و آنها را در گالریهای مخصوص به فروش گذاشت و باید بدانید که این نقاشیها دارای طرفداران بسیاری می باشند.

قیمت نقاشی رنگ روغن در حال حاضر بسیار مناسب می باشد و می توان از آنها در تزئین خانه به راحتی استفاده نمود زیرا این رنگها حس واقعیت را به شما الهام می نمایند.